addiktiv klinik

Behandling

Behandslingsplan

Behandlingsforløb i addiktiv klinik

 

Indledende samtaler

– visitation, screening & udredning

De første samtaler man møder ind til er hos vores speciallæger og sygeplejersker. I denne del af behandlingen, foretages en komplet kortlægning og afklaring af symptomer og deres eventuelle samspil. Alle former for misbrugsproblemer og psykiske/psykiatriske problemstillinger afdækkes her. Ved behov foretages en grundig psykiatrisk udredning. Udredningen består af en grundig anamnese. Derudover vurderes det, om der skal bruges forskellige former for test:

  • Ved mistanke om angst eller depression rates tilstanden med Hamilton, MDI, BDI og BAI
  • Ved mistanke om ADHD bruges DIVA 2.0 og BRIEF
  • Ved mistanke om personlighedsforstyrrelse bruges MCMI-III
  • Ved mistanke om skizofreni eller autisme testes der med ADOS, EQ, AQ, AAA & SCID-II
  • I forhold til misbrugsanamnese bruges Craving-scale, DUDIT, AUDIT, ASI og NAB

Den psykiatriske behandling kan gå i gang med en henvisning fra egen læge.
Ved de første indledende samtaler er man meget velkommen til at have en pårørende – eller anden nærtstående person med.
 

Abstinensbehandling

Under den første samtale, vil personalet vurdere om der er behov for abstinensbehandling. Abstinenser kan forekomme, hvis man i en længere periode har haft et stort alkoholforbrug, som man pludseligt ophører med eller nedsætter forbruget markant.

Møder man med abstinenser, betragtes situationen som akut, og vi vil straks sætte ind med behandling. Abstinensbehandlingen indebærer som udgangspunkt daglig opfølgning og fremmøde i klinikken, og behandlingen er altid ordineret efter personlig kontakt med læge jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Abstinensbehandlingen er medicinsk behandling, der primært forebygger livsfarligt epileptisk krampeanfald og delirium, men som også dæmper de fysiske og psykiske abstinenser. Der benyttes lægemidler af benzodiazepin-typen som Risolid (klopoxid) og oxazepam, hvor sidstnævnte har kortere halveringstid og i tiltagende grad ønskes af flere. Abstinensbehandlingen tager ca. 7-14 dage.
 

Behandlingsplan 

Efter de første udredende samtaler, beslutter vi i fællesskab, hvilket behandlingsforløb, der vil hjælpe dig bedst. Der laves her en behandlingsplan, som er nøje skræddersyet i forhold til de aftalte mål og delmål.
 

BEHANDLING – samtaleforløb

Efter de indledende samtaler, evt. abstinensbehandling og evt. henvisning til psykiatrisk behandling, kan den reelle behandling gå i gang. Dette foregår ved planlagte samtaler med sygeplejerske og ved behov ved speciallæge.

Alkoholbehandlingen består af individuelle samtaler med sygeplejerske og læge, gruppebehandling og evt. mindfulness. Behandlingsmetoderne består som udgangspunkt af psykoedukation, Motivational interviewing (MI) og kognitiv adfærdsterapi. Familiebehandlingen er både kognitiv og systemisk/narrativ og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og manual for dette.

Indholdet af gruppebehandling og de individuelle samtaler vil bl.a. være: MI, tilbagefaldsforebyggelse, leveregler, situationsanalyse, kognitiv diamant, omstrukturering, fordele/ulempeskemaer, psykoedukation herunder misbrugsbiologi, alkoholdiagnose, selvmedicinering, pårørende og arbejdspladsen mv.

  • Stofbehandling
    Har man et misbrug af hash eller andre euforiserende stoffer, kan Addiktiv klinik tilbyde gratis behandling efter Serviceloven §101. Stofbehandling foregår efter de samme principper, som beskrevet i alkoholbehandlingen. Det eneste der adskiller sig fra alkoholbehandlingen, er at kommunen skal godkende behandlingen, inden vi kan starte den reelle behandling med samtaler. Addiktiv klinik står for alt det praktiske og din behandler vil løbende holde dig orienteret.
     

Efterbehandling

Når du er færdig med den intensive del af behandlingen, anbefaler vi, at du fortsætter i efterbehandling. Her vil du kunne komme til støttende samtaler og er du i medicinsk behandling, f.eks. Antabusbehandling, kan du få medicin i klinikken efter aftale med din behandler.

Det er forskelligt hvor ofte man skal komme til samtaler i efterbehandlingen ligesom det er individuelt hvor længe man går i efterbehandlingen. Det vigtigste er at man når sine mål og delmål, som beskrives og justeres i den individuelle behandlingsplan. Efterbehandlingen aftales med din behandler og speciallæge i klinikken. 


Behandlingen i addiktiv klinik er gratis og dit behandlingsforløb går i gang indenfor 14 dage efter din første henvendelse.


Grafik til behandling-7.png
 

Pårørendesamtaler

Inddragelse af pårørende i behandlingen har stor betydning for mulighederne for at stoppe eller begrænse sit misbrug af alkohol eller stoffer. Vi ønsker derfor ofte at tale med pårørende, som en del af behandlingen.

Pårørende kan være samlever, familiemedlem, kollega eller en ven. Vi anbefaler, at man på tidspunkt inddrager pårørende i behandlingsforløbet. Pårørende kan bidrage til at fortælle de ting, man måske ikke selv har været opmærksom på, eller hjælpe med at huske nogle af de ting, I fx havde aftalt hjemmefra der skulle tales om. På samme måde kan pårørende efterfølgende også hjælpe med at huske det, der er blevet aftalt og talt om.

Derudover tilbyder vi pårørendesamtaler til dig, der kender en der har misbrug eller dobbeltdiagnose. Det er ikke et krav, at din pårørende også går i behandling i klinikken.

 

Medicin

For visse patienter vil det være nødvendigt, at behandlingen understøttes af medicin mod alkoholafhængighed. Her bruges præparater som Campral, Naltrexon, der nedsætter trangen og lysten til alkohol, samt Antabus hvis virkning gør, at man bliver forgiftet, hvis man drikker alkohol.

Derudover – Antabus indtages typisk 2 x om ugen. Det er mest almindeligt at man indtager Antabus overvåget i klinikken mandag og torsdag.

Det er individuelt hvilken medicin der tilbydes og alle aftaler koordineres med din behandler  


særlige tilbud

Vi har i Addiktiv klinik mulighed for at skræddersy et behandlingstilbud. Det kræver dog ofte godkendelse fra kommunen eller at du betaler selv. Hvis kommunen godkender det, har vi mulighed for hjemmebehandling, følgeordning m.m.

Vi har også mulighed for at tilbyde undervisning, oplæg og konferencer om dobbeltdiagnoser, psykiatri og misbrug. Vi er et erfarent team, der alle kan undervise både store og små forsamlinger. Har I brug for sparring på et personalemøde eller undervisning af beboer på Bosteder eller lignende, så kontakt os for et tilbud.
 

psykiatrisk behandling

Thomas Fahmy er uddannet speciallæge i psykiatri og har sin speciallæge praksis i samme kontorbygning som Addiktiv klinik. Hvis vi vurderer, at der i behandlingen er brug for psykiatrisk behandling, vil vi bede om en henvisning via din egen læge.

 

Samarbejdspartner

Vores primære samarbejdspartnere er egen læge, andre speciallæger i psykiatri, kommunen og de psykiatriske afdelinger.